Seminar.29 Nov 2023, 13:00 - 15:00 CET

Hållbar vattenförsörjning med konstgjord grundvatteninfiltration

Presentationen
Videoinsplening

Grundvatten är en av våra viktigaste källor till färskvatten. För att säkra tillgången till grundvatten året runt kan konstgjord infiltration vara en del av lösningen.

blue shallow waves
no caption

För att grundvattenuttag inte ska överskrida nybildningen är det viktigt att upprätthålla en bra balans i grundvattenmagasin.  Vanligtvis regleras balansen på ett naturligt sätt, men i akviferer där de naturliga magasinen inte är tillräckligt stora för att reglera balansen, eller där variationen av nederbörd och avdunstning är svåra att förutsäga, kan den lätt rubbas.

Konstgjort grundvatten kan i dessa fall vara en lösning för att säkra vattenförsörjningen. Konstgjord infiltration innebär att man låter ytvatten infiltrera marken, till exempel genom en grusås, en konstgjord damm, eller genom injektionsbrunnar, och därigenom bilda grundvatten.

Vombverket
Fotograf: Johan Bävman / Sydvatten

Konstgjort grundvatten bidrar på så sätt till en mer stabil tillgång till rent vatten året runt, vilket är särskilt aktuellt när klimatförändringarna leder till fler oförutsägbara väderfenomen och perioder med torka.

I detta webbinarium kommer vi att presentera olika typer av infiltrationsförsök, och få en inblick i alltifrån lokalisering av infiltrationsytor, val av material i infiltrationsdammar, vattenkvalitet, och övervakning. Vi kommer att fokusera på arbetet i Sverige, men även lyfta vikten av konstgjord infiltration för leveranssäkerhet med specifikt exempel från Botswana.

Webbinariet anordnas av Uppsala Vatten och SIWI Swedish Water House som en del av arbetet med Klustergruppen om Grundvatten vid Swedish Water House. Eventet är öppet och kostnadsfritt.

Groundwater
29 Nov 2023, 13:00 - 15:00 CET
Online
Swedish
Frågor? Kontakta:
engage
Malin Wennerholm - Swedish Water House Programme Officer
no caption
Malin Wennerholm
Programme Officer
Swedish Water House

Program

Introduktion: Klustergruppen om Grundvatten – Alice Jaraiseh, Programme Manager, Stockholm International Water Institute

Presentationer:

  • Konstgjord grundvattenbildning och infiltrationsförsök vid Uppsala Vatten – Eric Beal, Utredningsingenjör, Uppsala Vatten
  • Spårämnesförsök och infiltrationsförsök i Umeälvsåsen – en metodjämförelse– Oskar Sjöberg, Hydrogeolog, Ramboll
  • Övervakning av infiltrationsdammar med geoelektrisk tomografi – Torleif Dahlin, Professor, LTH
  • Bergkross som alternativ till natursand – Britt-Marie Pott, Processingenjör & Kristofer Hägg, Forskningsledare, Sydvatten
  • Erfarenheter från 10-års undersökningar av Uppsalas konstgjorda infiltration – Philip McCleaf, Gruppchef, Uppsala Vatten
  • Konstgjord grundvattenbildning för ökad leveranssäkerhet i Botswana – Andreas Lindhe, Senior Forskare, Chalmers

Diskussion och publikfrågor

Organiserad av

SWH
no caption
Swedish Water House
Uppsala Vatten
no caption
Uppsala Vatten