Webinar.26 Sep 2023, 13:00 - 14:00 CET

Säkrad vattenförsörjning i tider av extremväder

Torka, vattenbrist, skyfall och översvämningar. Svenska aktörer har i sommar behövt hantera extremväder i alla dess former. Sommaren inleddes med en lång torr period på flera håll, med varningar om risk för vattenbrist. Regnoväder och höga flöden under årstidens andra halva orsakade översvämningar i flera regioner.

En central fråga i ljuset av denna sommar är hur vi säkerställer tillgången till vår viktigaste resurs; dricksvatten. Både torka – som påverkar tillgången på vatten – och kraftiga regnoväder – som ökar risken för att vatten- och avloppsinfrastrukturen skadas eller att råvattenförekomster kontamineras –försvårar möjligheten att producera och leverera rent dricksvatten. Svenska kommuner och regioner behöver i allt högre grad ha beredskap för extrema väderslag, vilka beräknas öka i takt med effekterna av klimatförändringar.

Detta webinarium bjuder in representanter från lokal, regional och nationell nivå för att diskutera hur vi klimatanpassar Sverige och säkrar tillgången till dricksvatten. Vilka utmaningar har olika aktörer ställts inför detta år? Vad finns att lära från såväl denna sommar som tidigare år? Och hur kan vi minska risken för och effekterna av vattenbrist, för att säkerställa tillgången till rent dricksvatten?

Webinariet arrangeras av SIWI Swedish Water House och Livsmedelsverket och är kostnadsfritt. Det riktar sig till politiker och dig som arbetar med frågor som rör klimatförändringar, klimatanpassning, vatten och samhällsplanering. Välkommen att delta!

Vänligen skicka in dina frågor till talarna i förväg via registreringslänken eller till malin.wennerholm@siwi.org senast 24 september.

26 Sep 2023, 13:00 - 14:00 CET
Online
Swedish
Vänligen skicka in dina frågor till
engage
Malin Wennerholm - Swedish Water House Programme Officer
no caption
Malin Wennerholm
Programme Officer
Swedish Water House

Agenda

Välkommen

  • Thomas Rebermark, Director Swedish Water House, SIWI

Presentationer

  • Stefan Johnsson, Säkerhets- och kvalitetschef, Sydvatten
  • Ingrid Palmblad Örlander, Chef för vattenenheten, Länsstyrelsen i Kalmar

Paneldiskussion

  • Pär Aleljung, Beredskapshandläggare på Enheten för försörjningsberedskap med fokus på dricksvatten, Livsmedelsverket
  • Niclas Hjerdt, Gruppchef för hydrologiska prognos- och varningstjänsten, SMHI
  • Ingrid Palmblad Örlander, Chef för Vattenenheten, Länsstyrelsen i Kalmar
  • Stefan Johnsson, Säkerhets- och kvalitetschef, Sydvatten
  • Per Tholander, Vattenstrateg på Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad, Sveriges Kommuner och Regioner Sammanfattning och framtida steg

 Moderator: Malin Lundberg Ingemarsson, Programme Manager Water for Resilient Landscapes, SIWI

Arrangörer

Livsmedelsverket logo
no caption
Livsmedelsverket
SIWI logo 2021 - dark blue circle with light blue wave on top. SIWI written on the right
no caption
Stockholm International Water Institute