News.Jun 08, 2020

Ur ett vattenperspektiv

Som ett delmoment i Stockholm Universitets kandidatprogram i global utveckling tog SIWI emot 32 studenter på ett webinarium den 8 maj 2020. I kandidatprogrammet deltar studenterna i en seminarieserie vid namn “Global Agenda”, inom vilken de träffar representanter från olika organisationer och företag som arbetar med frågor relaterade till global utveckling. Det var inom temat för miljö och utveckling som SIWI fick äran att ta emot studenterna.

Jennifer Jun introducerade bakgrunden och strukturen av SIWI och Viktor Sundman diskuterade vatten i relation till utveckling. Under presentationen om ”water governance”, kom en fråga från en av studenterna om privatisering av vatten och huruvida detta är ett problem. Jennfier Jun bekräftade att det är ett övergripande problem, som väcker frågor kring deltagande och ansvarighet – frågor som SIWI inte kan väja för.

– På SIWI vill vi vara mer inkluderande än exkluderande, bland annat genom att möjliggöra dialoger med många intressenter.

FN:s ”High-Level Political Forum on Sustainable Development” togs upp som en av de globala policyprocesser som SIWI följer nära, där alla globala mål för hållbar utveckling diskuteras. Från ett vattenperspektiv är hållbarhetsmål 6 specifikt framhävd, såväl som faktumet att alla hållbarhetsmål gynnas av att ses ur ett vattenperspektiv.

Efter den generella diskussionen om vatten och SIWI som institution, anslöt tre fler kollegor: Maggie White, Kristina Johansson och Malin Gustafsson. Studenterna delades då in i mindre grupper, i vilken de hade större utrymme att ställa frågor till respektive SIWI-representant. Trots att diskussionen hade flyttats online, vilket innebär nya utmaningar, var det en intressant möjlighet att träffa engagerade studenter från Stockholms universitet, som verkade dela ett genuint intresse att förstå och förbättra världen.