Mar 28, 2013

Gymnasieeleven Emil Johansson får 2013 års Svenska Juniorvattenpris

Idag utsågs vinnaren av 2013 års Svenska Juniorvattenpris. Priset går till gymnasisten Emil Johansson från Haganässkolan i Älmhult som genom sin studie avslöjat att det finns giftiga ämnen i vanliga trädgårdsslangar. Emil kommer nu att få representera Sverige i den internationella finalen Stockholm Junior Water Prize där ungdomar från fler än 30 länder deltar.

För andra året i rad har en elev från Haganässkolan i Älmhult vunnit tävlingen Svenska Juniorvattenpriset. Vinnaren Emil Johansson har i sitt projekt undersökt gummit som våra vanliga trädgårdsslangar består av, och upptäckt att de innehåller flera giftiga ämnen. Det vanligast förekommande ämnet är bly, men i slangarna finns även antimon, barium och krom.

Emil poängterar att det behövs vidare forskning och en bredare kunskap kring ämnena i plasten och hur mycket av dem som läcker ut i vattnet.

“Alla behöver vi vatten – men var kommer vårt vatten från och hur vet vi att det är säkert?”, inledde juryn sin vinnarmotivering. Juryn belyste att Emils arbete är en del i ett större sammanhang där bristande kunskap om materialens påverkan på oss själva såväl som på naturen kan innebära stora problem i framtiden.

I sitt projekt har Emil fått stöd och vägledning av sin handledare samt IKEAs testlabb i Älmhult. Juryn framhävde dock att projektet drivits med ett stort mått av självständighet och idérikedom.

Emil kommer nu att få representera Sverige i den internationella finalen Stockholm Junior Water Prize som hålls i Stockholm i september. Här kommer han att få tävla mot ungdomar från ett 30-tal länder världen över.

Svenska Juniorvattenpriset delas ut årligen med syfte att lyfta fram vatten som världens viktigaste resurs, och för att skapa engagemang hos ungdomar kring vattenrelaterade frågor. I årets final av Svenska Juniorvattenpriset tävlade ungdomar från hela Sverige med projektarbeten om allt från ekologiska och klimatmässiga förändringar till människans påverkan på naturen och miljögifter.

Nytt för i år är att de tävlande i Svenska Juniorvattenpriset även ingick i Förbundet Unga Forskares tävling “Utställningen Unga Forskare”. Finalisternas projekt visades därför på utställningen den 25 och 26 mars på Tekniska museet för såväl skolor som privatpersoner. Svenska Juniorvattenpriset har administrerats av Stockholm International Water Institute sedan 1995. Från och med 2014 kommer Förbundet Unga Forskare att ta över ansvaret för tävlingen.

Om Svenska Juniorvattenpriset
Sedan 1995 har Svenska Juniorvattenpriset delats ut årligen för att öka engagemanget och kunskapen hos ungdomar om världens vattenfrågor. Tävlingen är öppen för ungdomar som gjort ett projektarbete med vattenanknytning, är mellan 15 och 20 år och ännu inte har påbörjat sina universitetsstudier. Vinnaren av Svenska Juniorvattenpriset representerar Sverige i den internationella tävlingen Stockholm Junior Water Prize, som äger rum under den internationella konferensen Världsvattenveckan i september, där ungdomar från ett 30-tal länder deltar. Svenska Juniorvattenpriset och Stockholm Junior Water Prize administreras av Stockholm International Water Institute, SIWI.

Huvudsponsor för Svenska Juniorvattenpriset är Xylem. Övriga sponsorer och samarbetspartners är Tyréns, Urban Water Management Sweden AB, Vattenmyndigheterna och Tekniklyftet.

Om Stockholm International Water Institute (SIWI)
SIWI är ett policyinstitut som arbetar med att hitta lösningar på världens globala vattenproblem. SIWI utvecklar och främjar kunskap och policies med fokus på framtida utmaningar; för en hållbar användning av jordens vattenresurser, en hållbar samhällsutveckling och minskad fattigdom. siwi.org.