Policy Brief.2005

Framtidens Dammar – Rekommendationer för svenska aktörers

Denna policy brief innehåller rekommendationer för svenska aktörers tillämpning av Dams and Development, A New Frame­work for Decision-Making, som lanserades av World Commission on Dams (WCD) i november 2000.

Dam of hydroelectric power plant
no caption

Rekommendationerna gjordes av Svenska Kommittén för Vatten och Dammfrågor (SKVD) vars syfte är att de vatteninfrastrukturprojekt som svenska aktörer medverkar i är ekologiskt, ekonomiskt och miljömässigt hållbara.